AKTUALITY

Vážené mediátorky,

Vážení mediátori,

v spolupráci so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad si Vás dovoľujeme pozvať na bezplatný on-line tréning  zameraný na rozvoj a podporu informovanosti o kľúčovej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti  spotrebiteľského práva na úrovni EÚ a Slovenskej republiky. 

Tréning je prioritne určený profesionálom pôsobiacim v oblasti ochrany spotrebiteľa, v oblasti riešenia spotrebiteľských sporov a lektorom, ktorí vzdelávajú alebo majú záujem vzdelávať verejnosť v spotrebiteľských témach. 

Pokiaľ Vás táto ponuka zaujala postačuje, ak v termíne do 7. mája 2021 zašlete na e-mailovú adresu: sona.durcova@sospotrebitelov.sk prihlášku, ktorú nájdete  tu:

https://www.sospotrebitelov.sk/aktuality/spotrebitelske-pravo-a-ochrana-spotrebitela-online-webinar/)

Pre viac informácii čítajte tu:

https://www.sospotrebitelov.sk/aktuality/spotrebitelske-pravo-a-ochrana-spotrebitela-online-webinar/, prípadne píšte na:  sona.durcova@sospotrebitelov.sk

——————————————————————————————–

Vážení  klienti,

aj v roku  2021 pre Vás poskytujeme služby KLIENTSKÉHO SERVISU, v rámci ktorých Vám ponúkame:

 

 

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur – služba zahŕňa: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur 

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..