AKTUALITY


VEČERNÉ WORSHOPY

NA MAGISTRÁTE MESTA KOŠICE

 

na tému

RIEŠENIE RODINNOPRÁVNYCH SPOROV SO ZAPOJENÍM ŠIRŠÍCH INTERDISCIPLINÁRNYCH PRÍSTUPOV

 

Ak aj VY patríte k PROFESIONÁLOM, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s rodinnoprávnymi spormi a uvedomujete si, že SÚČASNÁ DOBA, VZŤAHY A PROBLÉMY si často vyžadujú ZAPOJIŤ DO RIEŠENIA RODINNOPRÁVNYCH SPOROV ŠIRŠIE INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY

potom

 

PRÁVE PRE VÁS sú určené VEČERNÉ WORKHOPY, na ktorých budete mať PRÍLEŽITOSŤ stretnúť sa s kolegami a odborníkmi z oblastí práva, psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, koučingu ..

KTO ? KDE ? KEDY ? 

Na ktorýkoľvek workshop sa môže prihlásiť každý, kto sa chce dozvedieť niečo nové a stretnúť sa s kolegami a profesionálmi z oblasti riešenia rodinnoprávnych sporov.

Každý workshop sa bude uskutočňovať v kancelárii ECMRS nachádzajúcej sa v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48a), trakt F, miestnosť č. 82 a)

 

Zoznam worhshopov :

 • 17. júla 2019 ( streda) – od 18.00 hod. do 20.30 hod. :

  WORKSHOP s pani MUDr. Dagmar Breznoščákovou, PhD., psychiatričkou, na ktorom sa budeme rozprávať najmä o vhodných prístupoch pri práci s emočne nestabilným klientom 

 

 • 24. júla 2019 ( streda) – od 18.00 hod. do 20.30 hod. :

  WORKSHOP s pani JUDr. Eliškou Wagshalovou, sudkyňou Krajského súdu v Prešove, na ktorom sa budeme rozprávať najmä o úskaliach rodičovskej dohody z pohľadu súdnej praxe

 

 

Poplatky a ako sa prihlásiť  :

Poplatok za každý worshop je 20,-Eur .

Členovia Klubu mediátorov ECMRS  – zľava 20%.

MEDIÁTORI zapísaní v zozname poskytovateľa mediačných služieb ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov   –  bez poplatku : )  

 

 

Na ktorýkoľvek z workshopov sa môžete prihlásiť zaslaním jednoduchého oznámenia o Vašom záujme na e-mail: edukacne.centrum.mrs@gmail.com alebo cez kontaktný formulár, ktorý nájdete v sekcii Kontakty. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami .

 

 

 • NA MESIAC AUGUST PRIPRAVUJEME  ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ workshopy :)  

 

 

Zoznam worhshopov, ktoré sme už v rámcii tejto série workshopov úspešne zorganizovali :

 • 3. júla 2019 ( streda) – od 18.00 hod. do 20.30 hod. :

  WORKSHOP  s pani doc. ThDr. Slávkou Karkoškovou, PhD. , špecialistkou na problematiku domáceho násilia a sexuálneho zneužívania detí, sme rozoberali najmä  signály možnej prítomnosti domáceho násilia a sexuálneho zneužívania detí v rodinách ako aj o skrytú logiku  a správanie sa obetí domáceho násilia

 

__________________________________________________________________________________

 P R I P R A V U J E M E 

na jeseň a zimu 2019  

V KONTEXTE MSSR VYHLÁSENÉHO HARMONOGRAMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA MEDIÁTOROV NA ROK 2019 SA PLÁNUJEME UCHÁDZAŤ O MOŽNOSŤ ZORGANIZOVAŤ  ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV V TÝCHTO TERMÍNOCH A MIESTACH:

 

 • II. blok ( jesenný ) , téma : „VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII“
  17.09.2019 – Prešov; 19.09.2019 – Žilina; 20.09.2019 – Bratislava; 27.09.2019 – Košice, 03.10.2019 – Bratislava, 01.10.2019 – Košice
 • III. blok ( zimný ) , téma : „ PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH “
  26.11.2019 – Žilina; 27.11.2019 – Bratislava; 02.12.2019 – Prešov; 05.12.2019 – Banská Bystrica;12.12.2019 – Košice
 • PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE o konkrétnych termínoch, miestach, lektorskom obsadení ako aj obsahovej náplni jednotlivých seminárov budeme zverejňovať priebežne, po akceptovaní nášho návrhu usporiadania odborných seminárov, zo strany MSSR. 

 • Pokiaľ by Ste si však už teraz mali záujem rezervovať miesto na niektorý z nami plánovaných termínov odborného seminára mediátorov, ktorý plánujeme zorganizovať či už v rámci II. (jesenného) bloku 2019 alebo III. (zimného bloku ) 2019 ďalšieho vzdelávania mediátorov, postačí, ak nám svoj záujem oznámite prostredníctvom e-mailu:  

  edukacne.centrum.mrs@gmail.com . 

 • UPOZORNENIE: Vaša registrácia nie je záväznou prihláškou na konkrétny termín. Slúži nám výlučne len na rezerváciu miesta pre Vás na konkrétnom termíne seminára, a to najmä s ohľadom na obmedzený počet účastníkov seminára.  Organizátor si vyhradzuje zrušenie alebo zmenu termínu konania seminára, a to najmä v závislosti od podmienok organizovania seminára schválených MSSR . 

  ________________________________________

DŇA 5.SEPTEMBRA 2019 SPÚŠŤAME 

ĎALŠÍ AKREDITOVANÝ PROGRAM : ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA

Pre koho je program určený  ? 

Program je určený pre fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, rozhodli sme sa pre Vás spustiť,  počnúc 1. januárom 2019 novú službu s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

 • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

 • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

 • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..