AKTUALITY

ŠPECIÁLNA  PONUKA PRE MEDIÁTOROV PLATNÁ DO 31.12.2018

 GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná pre výkon činnosti mediátora

+ KNIHA MEDIÁCII na rok 2019 v elektronickom formáte   všetko LEN za cenu 110,- Eur


N E P R E M E Š K A J T E   

POSLEDNÉ   SEMINÁRE  ORGANIZOVANÉ V ROKU 2018

V  RÁMCI POVINNÉHO  VZDELÁVANIA MEDIÁTOROV  

 

na tému : ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE

Plánované termíny a miesta konania: 28.11.2018 -ŽILINA, 30.11.2018 – BRATISLAVA,  01.12.2018  – BRATISLAVA, 03.12.2018 – PREŠOV,  06.12.2018  –   BANSKÁ BYSTRICA,  14.12.2018    – KOŠICE

Účastnícky poplatok : 50 €   (cena zahŕňa : občerstvenie počas seminára, obed, elektronický študijný materiál)

Podrobnejšie informácie o jednotlivých termínoch prinášame nižšie.

 REFERENCIE z predošlých seminárov NÁJDETE v záložke REFERENCIE


 

ZMENA MIESTA KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA 

BRATISLAVA , termín 30.11.2018 a 01.12.2018

Odborný seminár mediátorov sa uskutoční  v starej budove  Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, v miestnosti s názvom IURIDICUM.

 


 E X K L U Z Í V N E

     sme na odborný seminár mediátorov, konaný v BRATISLAVE,  termíne 30.11.2018  a   01.12.2018, pre Vás zabezpečili uznávanú lektorku ,  doc. PhDr. Lenku Holú, Ph.D. 
pozvanka_BA_HOLA

 


Lektorské obsadenie a obsahová náplň ostatných odborných seminárov :
  1. dňa 28.11.2018 – ŽILINA, Mgr. Eva Račková, PhD. , JUDr. Renáta Dolanská
  2. dňa 03.12.2018 – PREŠOV, JUDr. Renáta Dolanská, doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
  3. dňa 06.12.2018 – BANSKÁ BYSTRICA, Mgr. Eva Račková, PhD.
  4. dňa 14.12.2018 – KOŠICE, Mgr. Eva Račková, PhD. , JUDr. Renáta Dolanská

ke_za_bb_pozvanka

 

po_pozvanka

 

Ak máte  záujem rezervovať si niektorý z nami plánovaných termínov, postačí, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom formulára: https://edukacnecentrum.com/kontakt-kontaktny-formular/  resp.  môžete nás kontaktovať aj  e-mailom na adrese: edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

 


 

INFORMÁCIA K VÝKLADU MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

K POVINNOSTI MEDIÁTORA ZÚČASTNIŤ SA

ASPOŇ JEDNÉHO ODBORNÉHO SEMINÁRA POČAS ROKA

Týmto si dovoľujeme informovať mediátorov registrovaných v registri mediátorov SR,  že v rámci konferencie uskutočnenej v dňoch 13. a 14. apríla 2018 v Modre, podali zástupcovia MSSR výklad § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, v zmysle ktorého je mediátor povinný zúčastniť sa počas roka aspoň jedného odborného seminára.

Termín ” počas roka” je vykladaný  ako 365 dní, t.zn. mediátor je povinný zúčastniť sa odborného seminára mediátorov najneskôr do 365 od svojej účasti na predošlom odbornom seminári, resp. od svojho zápisu ( v prípade novozapísaných mediátorov)  

 


DŇA 5.FEBRUÁRA 2019 SPÚŠŤAME

AKREDITOVANÝ PROGRAM : ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA

Pre koho je program určený  ? 

Program je určený pre fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com

__________________________________________________________________________________

P r i p r a v u j e m e:  Kurz nenásilnej komunikácie pre učiteľov

– jeseň 2018

img188

 

 


 

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

Ak máte záujem zaradiť sa medzi priateľov našej facebookovej stránky, požiadajte nás o priateľstvo. Radi Vašu žiadosť o priateľstvo  budeme akceptovať . 

 

 …………………..