AKTUALITY

Vážené a milé kolegyne, vážení a milí kolegovia,

dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na diskusno-spoločenské stretnutie mediátorov

 

“MEDIÁTOR ROKA 2019”,

ktoré sa uskutoční dňa 14.10.2019 v Hoteli Tenis vo Zvolene.

Cieľom akcie je predovšetkým propagácia mediácie a popularizácia činnosti mediátorov nielen v očiach profesnej, ale aj širokej verejnosti. V rámci akcie Mediátor roka budú pravidelne každý rok oceňovaní najlepší mediátori. Počas prvého ročníka (2019) pritom budú do Siene slávy uvedené dve významné osobnosti mediácie na Slovensku. Preto ich príďte podporiť a svojou účasťou tiež oceniť ich činnosť pre mediáciu.

Podrobnosti vrátane prihlášky nájdete na stránke www.mediatorroka.sk

Tešíme na stretnutie s Vami.

_____________

P O Z V Á N K A   

NA ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV

ORGANIZOVANÉ S SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR NA TÉMU „VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII“

 • 17.09.2019 – Prešov; 19.09.2019 – Žilina; 20.09.2019 – Bratislava; 27.09.2019 – Košice,01.10.2019 – Košice,  03.10.2019 – Bratislava, 

Obsahové zameranie:    

 1. Nehnuteľnosti – definícia, základné pojmy, druhy, legislatíva.

 2. Vecné práva – pojem, podstata a druhy vecných práv.

 3. Vlastnícke právo – pojem, obsah, držba, nadobúdanie vlastníctva, výkon, obmedzenie a ochrana vlastníckeho práva.

 4. Spoluvlastníctvo – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 5. Vecné práva k cudzej veci – pojem, podstata, druhy.

 6. Nájomné a užívacie vzťahy k nehnuteľnostiam.

 7. Susedské spory.

 8. Kataster nehnuteľností – povaha a druhy zápisov do katastra nehnuteľností

 9. Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam v judikatúre

 10. Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam v mediácii – kazuistiky, odporúčané postupy a vzory

 

Personálne zabezpečenie odborného seminára mediátorov :

 Garant : 

JUDr. Renáta Dolanská  (garant a lektorka akreditovaného vzdelávacieho programu  odborná  príprava mediátora,  vysokoškolský  pedagóg, mediátorka)

Lektorky:

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. (lektorka školení organizovaných Notárskou komorou SR, Justičnou akadémiou, Inštitútom  vzdelávania MS SR, Advokátskou komorou SR  a inými vzdelávacími  akreditovanými inštitúciami; členka Vzdelávacej komisie Notárskej komory SR, legislatívnej a medzinárodnej skupiny Prezídia NK SR, externá členka  Pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; notárka,  mediátorka )

JUDr. Lenka Molčanová  ( advokátka)

JUDr. Renáta Dolanská (garant a lektorka akreditovaného vzdelávacieho  programu odborná  príprava mediátora,  vysokoškolský  pedagóg, mediátorka)

 

 _____________

 

 • III. blok ( zimný ) , téma : „ PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH “

  26.11.2019 – Žilina; 27.11.2019 – Bratislava; 02.12.2019 – Prešov; 05.12.2019 – Banská Bystrica;12.12.2019 – Košice

   

   _____________

 • PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE  budeme zverejňovať priebežne, po akceptovaní nášho návrhu usporiadania odborných seminárov, zo strany MSSR.

 • Pokiaľ by Ste si však už teraz mali záujem rezervovať miesto na niektorý z nami plánovaných termínov odborného seminára mediátorov, ktorý plánujeme zorganizovať či už v rámci II. (jesenného) bloku 2019 alebo III. (zimného bloku ) 2019 ďalšieho vzdelávania mediátorov, postačí, ak nám svoj záujem oznámite prostredníctvom e-mailu:  

  edukacne.centrum.mrs@gmail.com . 

 • UPOZORNENIE: Vaša registrácia nie je záväznou prihláškou na konkrétny termín. Slúži nám výlučne len na rezerváciu miesta pre Vás na konkrétnom termíne seminára, a to najmä s ohľadom na obmedzený počet účastníkov seminára.  Organizátor si vyhradzuje zrušenie alebo zmenu termínu konania seminára, a to najmä v závislosti od podmienok organizovania seminára schválených MSSR .______________________________________________________________________________

PRIPRAVENÍ NA SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO 

 tentokrát 

na tému

AKO POUŽIŤ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO

V MEDIAČNEJ PRAXI  

V spolupráci so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad spúšťame

PRE MEDIÁTOROV

sériu kurzov, ktoré vám majú napomôcť lepšie spoznať spotrebiteľskú legislatívu v podmienkach SR ako aj celej EÚ.

Program PRIPRAVENÍ NA SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO  je vytvorený odborníkmi z oblasti spotrebiteľského práva a je pod gesciou Európskej komisie

Čo získate účasťou na kurze?

 

 • certifikát v oblasti spotrebiteľského práva, akreditovaný Európskou komisiou

 • dôležité znalosti o právach spotrebiteľov 

 • podporu a poradenstvo v oblasti spotrebiteľského práva

JEDNOTLIVÉ TERMÍNY KURZU 

KURZ prebieha vo forme prezentačného workshopu a následného online vzdelávania.  S ohľadom na obmedzený počet účastníkov kurzu sme pre Vás pripravili viaceré termíny a miesta konania kurzu. Pre Vaše zapojenie sa do programu postačuje účasť na jednom z niektorých nižšie uvedených termínov: 

termín – dňa 7.8.2019  – čas od 18.00 hod. do 20.00 hod. Košice

termín – dňa 14.8.2019  – čas od 17.00 hod. do 19.00 hod. Košice

termín – dňa 17.9.2019  – čas od 16.30 hod. do 18.30 hod.  Prešov

termín – dňa 27.9.2019  – čas od 16.30 hod. do 18.30 hod.Košice

 

Na ktorýkoľvek kurz sa môže prihlásiť každý, kto sa chce dozvedieť niečo nové a chce sa stretnúť s kolegami a profesionálmi z oblasti spotrebiteľského práva.

Poplatky a ako sa prihlásiť  :

Poplatok za každý worshop je 20,-Eur .

Členovia Klubu mediátorov ECMRS  – zľava 20%.

MEDIÁTORI zapísaní v zozname poskytovateľa mediačných služieb ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov   –  bez poplatku : )  

 

 

Na ktorýkoľvek z termínov sa môžete prihlásiť zaslaním jednoduchého oznámenia o Vašom záujme na e-mail: edukacne.centrum.mrs@gmail.com alebo cez kontaktný formulár, ktorý nájdete v sekcii Kontakty. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami .

 

__________________________________________________________________________________

DŇA 5.SEPTEMBRA 2019 SPÚŠŤAME 

ĎALŠÍ AKREDITOVANÝ PROGRAM : ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA

Pre koho je program určený  ? 

Program je určený pre fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, rozhodli sme sa pre Vás spustiť,  počnúc 1. januárom 2019 novú službu s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

 • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

 • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

 • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..