AKTUALITY

EDUKAČNÉ CENTRUM

Mimosúdneho Riešenia Sporov

Vás týmto pozýva na odborný seminár mediátorov

organizovaný v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov, v súlade s ust. § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov, na tému :

 

SEBAREFLEXIA  POSTUPU MEDIÁTORA

V MEDIAČNOM PROCESE, 

SCHOPNOSŤ  ZVLÁDANIA VLASTNÝCH

NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ,

NEUTRALITA  A NESTRANNOSŤ V MEDIÁCII

 

 TERMÍNY  A FORMA SEMINÁRA

  1. TERMÍN dňa 07.04.2022         ( štvrtok)            –            ONLINE  (platforma ZOOM)   
  2. TERMÍN dňa 13.04.2022         ( streda)              –            ONLINE  (platforma ZOOM)
  3. TERMÍN dňa 23.04.2022         ( sobota)             –             ONLINE  (platforma ZOOM)                    

 

OBSAHOVÉ ZAMERANIE A LEKTORSKÉ OBSADENIE SEMINÁRA

Neutralita a nestrannosť v mediáciilektorka: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D.

Schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií – časť I.lektorka: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D.

Schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií – časť II.lektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.

Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom proceselektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.

 

 Čas konania každého seminára :  9.00 hod – 16.00 hod.

Účastnícky poplatok :                           50 eur

 

 

Váš záujem o absolvovanie vzdelávacieho programu nám oznámte e-mailom na adrese: edukacne.centrum.mrs@gmail.com. Obratom Vás budeme  kontaktovať  s podrobnosťami.

———————————————————————————————————-

Vážení  klienti,

aj v roku  2022 pre Vás poskytujeme služby KLIENTSKÉHO SERVISU, v rámci ktorých Vám ponúkame:

 

 

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 40,- eur – služba zahŕňa: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 150,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..