AKTUALITY

Milé mediátorky,

Milí mediátori,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR stanovilo náhradný blok v rámci povinného vzdelávania mediátorov na tému:

“Mediácia v pracovnej oblasti.  Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach”

ktorý bol pôvodne stanovený ako tzv. “jarný blok” a následne odložený na neurčito kvôli situácii spojenej so šírením nákazlivej choroby COVID-19.

Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť náhradné termíny tohto seminára, ktoré sme za našu vzdelávaciu organizáciu stanovili nasledovne :

17.09.2020 – Bratislava – lektorka : JUDr. Lenka Molčanová – advokátka

23.09.2020  –  Košice – lektorka : JUDr. Lenka Molčanová – advokátka

V prípade, ak máte záujem dozvedieť sa viac o aplikačnom potenciály mediácie v pracovnoprávnej oblasti v kontexte skúseností špičkovej advokátky zo súdnej siene, ktoré Vám ponúkne naša lektorka, oznámte nám Váš záujem s vybraným termínom čo najskôr, aby sme Vám Vaše miesto na seminári vedeli záväzne potvrdiť.

Váš záujem o účasť na seminári oznamujte prosím na e-mailovú adresu: edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

Prajeme krásne a pokojné leto. 

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, pokračujeme aj v roku 2020 so službou s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..