AKTUALITY


OZNAM PRE MEDIÁTOROV

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojom webovom sídle Harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2019, v rámci ktorého sú vyhlásené nasledovné bloky vzdelávania:

I. blok (jarný) v termínoch od 8. apríla 2019 do 28. apríla 2019 – téma: Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov

II. blok (jesenný) v termínoch od 16.septembra 2019  do 6. októbra 2019 – téma: Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii

III. blok (zimný) v termínoch od 25. novembra 2019 do 15. decembra 2019 – téma: Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách

__________________________________________________________________________________

V SÚLADE S VYHLÁSENÝM HARMONOGRAMOM SME ZAČALI S PRÍPRAVOU ODBORNÝCH SEMINÁROV MEDIÁTOROV 

V rámci I. bloku (jarný) 2019   p l á n u j e m e  zorganizovať odborné semináre na povinnú tému:  Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov v nasledovných termínoch, miestach a s nasledovným lektorským obsadením :

 

Termín 10. apríla 2019 – mesto KOŠICE – lektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.

Termín 16. apríla 2019 -mesto ŽILINA – lektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.

Termín 24. apríla 2019 – mesto BRATISLAVA – lektor: prof. Paedr. Vladimír Labáth, PhD. 

Podrobnejšie informácie o odborných seminároch mediátorov, ktoré plánujeme zorganizovať v I. jarnom bloku 2019  Vám prinesieme po schválení nami plánovaných termínov zo strany Ministerstva spravodlivosti SR. 

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok k zverejnenému harmonogramu alebo nami plánovaným termínom povinného vzdelávania mediátorov nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese: edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

__________________________________________________________________________________

POZOR 

POZOR – ZMENILI SME TELEFÓNNE ČÍSLO

KONTAKTUJTE NÁS NA MOBILNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE 

0948 104 373

____________________________________

 Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, rozhodli sme sa pre Vás spustiť,  počnúc 1. januárom 2019 novú službu s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v elektronickom formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

____________________________________

DŇA 5.SEPTEMBRA 2019 SPÚŠŤAME 

ĎALŠÍ AKREDITOVANÝ PROGRAM : ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA

Pre koho je program určený  ? 

Program je určený pre fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com

____________________________________

DŇA 1. APRÍLA 2019 SPÚŠŤAME

špecifický jazykový kurz 

VYJEDNÁVANIE V ANGLICKOM JAZYKU

Program je určený pre PODNIKATEĽOV, MEDIÁTOROV, ADVOKÁTOV, iné profesie ale aj pre všetkých, ktorí majú záujem ZLEPŠIŤ SVOJE KOMUNIKAČNÉ A VYJEDNÁVACIE  SCHOPNOSTI  A  ZRUČNOSTI V ANGLICKOM JAZYKU.

 

KURZ bude prebiehať  2 x týždenne vo večerných hodinách v meste KOŠICE.

 

POČET LEKCIÍ – 18.

 

CENA KURZU – 180 EUR. 

Ak Vás PONUKA oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com

 


P r i p r a v u j e m e   p r e  V á s  

img188

 

 


INFORMÁCIA K VÝKLADU MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

K POVINNOSTI MEDIÁTORA ZÚČASTNIŤ SA

ASPOŇ JEDNÉHO ODBORNÉHO SEMINÁRA POČAS ROKA

Týmto si dovoľujeme informovať mediátorov registrovaných v registri mediátorov SR,  že v rámci konferencie uskutočnenej v dňoch 13. a 14. apríla 2018 v Modre, podali zástupcovia MSSR výklad § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, v zmysle ktorého je mediátor povinný zúčastniť sa počas roka aspoň jedného odborného seminára.

Termín ” počas roka” je vykladaný  ako 365 dní, t.zn. mediátor je povinný zúčastniť sa odborného seminára mediátorov najneskôr do 365 od svojej účasti na predošlom odbornom seminári, resp. od svojho zápisu ( v prípade novozapísaných mediátorov)  

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..