REFERENCIE

 • POČAS MESIACA JÚL 2019 SME ZORGANIZOVALI SÉRIU WORKSHOPOV ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE RODINNÝCH SPOROV SO ZAPOJENÍM ŠIRŠÍCH INTERDISCIPLINÁRNYCH PRÍSTUPOV.

 

Zoznam worhshopov, ktoré sme v rámcii tejto série workshopov úspešne zorganizovali :

 • 24. júla 2019 ( streda) – od 18.00 hod. do 20.30 hod. :

  WORKSHOP s pani JUDr. Eliškou Wagshalovou, sudkyňou Krajského súdu v Prešove, na ktorom sa sa rozprávali najmä o náležitostiach a úskaliach rodičovskej dohody z pohľadu súdnej praxe

 • 17. júla 2019 ( streda) – od 18.00 hod. do 20.30 hod. :

  WORKSHOP s pani MUDr. Dagmar Breznoščákovou, PhD., psychiatričkou, na ktorom sme  sa rozprávali najmä o vhodných prístupoch pri práci s emočne nestabilným klientom

 • 3. júla 2019 ( streda) – od 18.00 hod. do 20.30 hod. :

  WORKSHOP  s pani doc. ThDr. Slávkou Karkoškovou, PhD. , špecialistkou na problematiku domáceho násilia a sexuálneho zneužívania detí, na ktorom  sme rozoberali najmä  signály možnej prítomnosti domáceho násilia a sexuálneho zneužívania detí v rodinách ako aj o skrytú logiku  a správanie sa obetí domáceho násilia

_____________________________

Ďalšie (povinné ) vzdelávanie mediátorov

I. Blok ( jarný ) 2019

Odborný seminár mediátorov na tému :

Intrapsychický a interpersonálny konflikt

v alternatívnom riešení konfliktov

Referencie účastníkov seminára:

Termín 10. apríla 2019 – mesto KOŠICE – lektorka:

Mgr. Eva Račková, PhD.

 „ Edukačné centrum pripravuje kvalitné a užitočné semináre pre mediátorov. “

 

Termín 16. apríla 2019 -mesto ŽILINA – lektorka:

Mgr. Eva Račková, PhD.

 „ Tradične kvalitne zorganizovaný seminár s profesionálnym prístupom. Veľká vďaka milej a skúsenej lektorke Mgr. Račkovej.“

 „ Zúčastňujem sa seminárov EDUKAČNÉHO CENTRA MRS, nakoľko sú semináre na veľmi vysokej odbornej úrovni a sú prínosom po praktickej stránke.“

Termín 24. apríla 2019 – mesto BRATISLAVA – lektor:

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

 „ Vysoko profesionálny prístup EDUKAČNÉHO CENTRA, dobrá organizácia i lektor. Rada sa vrátim..“

 „ EDUKAČNÉ CENTRUM MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV na vysokej úrovni vykonáva neustále vzdelávanie mediátorov formou zaujímavých prednášok, konzultácií a poskytovania dokumentácii nevyhnutné k výkonu činnosti mediátora, špeciálne vypracované.“

 „ Odborných seminárov mediátorov sa zúčastňujem dlhé roky cez EDUKAČNÉ CENTRUM MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV. Hodnotím ich na veľmi vysokej profesij .úrovni. Vždy sa teším, keď vyhlásia nový odborný seminár. Je málo takých ústretových centier. “

…………………………

Ďalšie (povinné ) vzdelávanie mediátorov

III. Blok ( zimný ) 2018

Odborný seminár mediátorov na tému :

 

Etický kódex mediátora a etické zásady mediácie

 

Referencie účastníkov seminára:

 • Seminár konaný dňa 28.11.2018 v meste Žilina

          Lektorky: Mgr. Eva Račková, PhD a JUDr. Renáta Dolanská.

,,Lektorky centra sú kvalifikované a ich lektorský  “výkon” na úrovni .“

,,Vynikajúce vedenie seminára, lektorské výkony výborné. Dostatočný priestor na diskusiu .“

,,Vynikajúci výkon, priestor na diskusiu .“

 

 • Seminár konaný dňa 30.11.2018 v meste Bratislava

          Lektorka: doc. PhDr. Lenka Holá, PhD.

,,Vrelá vďaka za maximálne odborný a profesionálny prístup k semináru, výborný výber lektora. Lýdia Kádašiová .“

,,Kvalitné ďalšie vzdelávanie mediátorov s významným informačným a edukačným prínosom. JUDr. Darina Huttová .“

,,Ďakujem za výborné školenie. Prosím aj v budúcnosti ma kontaktujte, ak budete organizovať semináre – aj nepovinné s p. Doc. Holou. Ďakujem. Štefancová .“

,,Skvelý výber lektora. Užitočne strávený čas “povinného” kurzu. Interaktívna prednáška. Veľa užitočných informácií z procesu mediácie .“

 • Seminár konaný dňa 01.12.2018 v meste Bratislava

          Lektorka: doc. PhDr. Lenka Holá, PhD.

,,Oceňujem výber lektorky .“

,,Mám veľmi dobrú skúsenosť so seminárom organizovaným Edukačným centrom, profesionálna organizácia a vynikajúci výber lektora. Veľmi odporúčam. Eva Kempná .“

,,Vďaka, že ste prišli do BA. Vlado“

,,Výborne vybratý odborník, dobrý spôsob vedenia seminára. Po technickej stránke: priestory, blízkosť reštaurácie, dobrá dostupnosť MHD“

 • Seminár konaný dňa 03.12.2018 v meste Prešov

          Lektorka: JUDr. Renáta Dolanská

,,Výborne zvládnutá problematika, vynikajúci prístup lektora, využívanie pomôcok a zapojenie účastníkov do procesu edukácie. Ďakujem .“

 • Seminár konaný dňa 14.12.2018 v meste Košice

          Lektorka: PhDr. Eva Račková, PhD.

,,Odporúčam edukačné centrum. Obohatil som si svoje vedomosti .“

,,Kvalitná práca ako vždy, už piaty rok :-) .“

,,U Renátky D. OK- OK všetci spokojní. Profesionalita. Evka C.“

,,Spokojnosť s organizačným a obsahovým zameraním“

II. Blok ( jesenný ) 2018

Odborný seminár mediátorov na tému :

Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese )

Referencie účastníkov seminára:

 

 • Seminár konaný dňa 18.09.2018 v meste Prešov

          Lektorky: Ing. Erika Galbová,  JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková PhD.

,,Výborná prezentácia, zaujímavá a potrebná téma. Ďakujem “

 • Seminár konaný dňa 20.09.2018 v meste Žilina

          Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, Ing. Erika Galbová

,,Veľká vďaka JUDr. Dolanskej za erudovaný výklad zákona č. 420/2004 Z.z. a vyčerpávajúce odpovede“

,,EC MRS veľmi odporúčam. Na seminári poskytujú vysokú úroveň školenia z hľadiska tém, organizáciu a technické zabezpečenie. Prístup lektora je zodpovedný vďaka čomu poskytne školenie kvalitu a prínos v podobe nových vedomostí a usmernení pre prácu mediátora.“

,,Veľmi kvalitný seminár, organizačne dobre zabezpečený, na aktuálne témy, odborne lektorkami zvládnutý na vysokej úrovni.“

,,Veľmi dobre zvládnutý seminár či už sa jedná o výber lektoriek, prezentácie ako aj diskusie.“

,,Plná spokojnosť, ďakujem.“

,,Ďakujem! Ste naozaj skvelé. Veľmi sa teším na ďalší seminár.“

 

 • Seminár konaný dňa 21.09.2018 v meste Bratislava

          Lektorka: JUDr. Beata Swanová

,,Uvedený seminár bol dobrý, niektoré informácie sa viackrát opakovali, výklad témy formou prednášky.“

,,Som veľmi spokojná s poskytovaným vzdelávaním od EDUKAČNÉHO CENTRA MRS, vždy profesionálny prístup.“

,,Ďakujem za seminár na vysokej odbornej úrovni, za všetky informácie, ktoré v knihách nenájdeme a za atmosféru, v ktorej bolo cítiť srdce a dušu lektorov.“

,,Ďakujem.“

 • Seminár konaný dňa 26.09.2018 v meste Banská Bystrica

          Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, Ing. Erika Galbová

,,Ďakujem za príjemný osobný prístup a vysokú odbornosť.“

,,Profesionálny prístup, príklady z praxe , veľmi pekne odprezentovaná téma vzdelávania.“

,,Som presvedčená o vysokej kvalite tohto seminára.“

,,Oceňujem profesionálny prístup s uvedením praktických skúseností. Veľmi dobrá organizácia. Ďakujem.“

,,Ďakujem za možnosť zúčastniť sa seminára, organizovaného vašim edukačným centrom. Informácie, ktoré som získala boli aktuálne, systémovo odprezentované. Seminár považujem za skutočný prínos.“

,,Opakovane sa zúčastňujem na seminároch poriadaných EDUKAČNÝM CENTROM a ešte ani raz ma nesklamali materiálne a obsahovo, vedomostne úrovňou lektorov a preto aj v roku 2019 využijem ich školenie.“

 • Seminár konaný dňa 01.10.2018 v meste Košice

          Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská

,,Školenia v tejto organizácii sú vždy vysoko kvalitné! Rada sa vraciam.“

,,www.notar.sk“

 • Seminár konaný dňa 03.10.2018 v meste Bratislava

          Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Beata Swanová , Ing. Erika Galbová

,,S úrovňou seminárov organizovaných EC MRS som bola vždy spokojná. Odborná erudovanosť aj organizácia. Hodnotím na výbornú.“

,,Príjemná atmosféra, individuálny prístup, vysoká kvalita, odbornosť, profesionalita a organizácia a materiály – ako vždy, všetko na 1 :) .“

,,Výborný seminár, veľmi dobré témy. Ďakujem“

,,Dobrá voľba témy a hlavne jej kvalitné a aktuálne spracovanie. Prejav lektoriek odborný a zároveň dobre zrozumiteľný. Možno by bolo dobré tému GDPR trocha viac nasmerovať výlučne na potreby mediátorov.“

,,Seminár bol veľmi kvalitne pripravený aj organizačne zabezpečený. Vynikajúce bolo aj materiálne zabezpečenie.“

,,Oceňujem všetko,  veľmi pekné prostredie, výborný obed,

,,Ďakujem za výborný seminár, skvelý prístup lektoriek, vhodne prostredie a kvalitný študijný materiál.“

,,Edukačné centrum pripravuje a realizuje odborné semináre na najvyššej úrovni. Prípravná časť prebehla v priateľskej atmosfére, všetko mi bolo vysvetlené. Rovnako profesionálne bolo aj vedenie celého vzdelávania s lektormi s obrovským odborným kreditom.“

 


GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Referencie účastníkov workshopu:

 • Workshop konaný dňa 07.06.2018 v meste Bratislava

          Lektor:  Ing. Erika Galbová

,, S workshopom som bola veľmi spokojná. Boli to užitočné informácie ako riešiť ochranu osobných údajov” Ďakujem

,, Prehľadné, poučné aj zábavné – školenie o GDPR”

IMG_20180607_135456

IMG_20180607_135939

IMG_20180607_135931

Ďalšie (povinné ) vzdelávanie mediátorov

I. Blok ( jarný ) 2018

Odborný seminár mediátorov na tému :

Možnosti mediácie podľa Civilného sporového poriadku

Uskutočnené odborné semináre:

Referencie účastníkov seminára:

 • Seminár konaný dňa 12.04.2018 v meste Prešov

          Lektor:  JUDr. Peter Straka

,,Mediátor stále potrebuje inovovať svoje poznatky a vedomosti. Vzhľadom na spoločenský vývoj je to priam nutné. Toto edukačné centrum má charizmu rozoznať ducha časov, preto ho silne doporučujem každému mediátorovi.“

,,Odborný seminár s JUDr. Petrom Strakom sudcom Krajského súdu v Prešove bol pre mediátorov poučným, praktickým a k získaniu odborných vedomostí z platnej legislatívy v praxi nenahraditeľným. PhDr. Mária Matisová “

,Seminár konaný dňa 17.04.2018 v meste Košice

 

         Lektorky:  JUDr. Eliška Wagshalová, JUDr. Renáta Dolanská

„Na semináre Edukačného centra sa rada vraciam. Sú vždy vysoko profesionálne, úroveň lektorov špičková a atmosféra priateľská.“

„Výborný seminár s kvalitným lektorským zabezpečením na zaujímavú a aktuálnu tému, poznatky získané na seminári využiteľné v praxi mediátora. “

„Vysoko hodnotím odbornú prednášku !“

„Ďakujem za odborné a kvalitné vzdelávanie prostredníctvom Vášho edukačno – vzdelávacieho centra a teším sa na ďalšie vzdelávanie. “

„Nemá chybu.“

S1130007

S1130016

 • Seminár konaný dňa 19.04.2018 v meste Žilina

          Lektorky:  JUDr. Beata Swanová, JUDr. Renáta Dolanská

„Vysoká profesionalita, odbornosť, výborná organizácia, ochota diskutovať , vysvetliť právny rámec. Veľmi ďakujem a teším sa nabudúce. “

„Tradične profesionálne, odborne vedené vzdelávanie. “

„Výborný a kvalitný seminár po všetkých stránkach.“

„EC MRS určite odporúčam. Školenie je obsahovo veľmi kvalitné a prínosné pre každého  mediátora.

„EC MRS odporúčam. Seminár bol na vysokej úrovni. Príprava lektorov a výklad obsahovej náplne seminára bol na odbornej úrovni.“

„Som veľmi spokojná. Snažím sa seminár vyberať pri tejto spoločnosti, lebo je na vysokej odbornej úrovni (zúčastniť sa na seminári poriadanom touto spoločnosťou ).“

IMG_20180419_134133

IMG_20180419_093349

 • Seminár konaný dňa 26.04.2018 v meste Bratislava

          Lektorky:  JUDr. Beata Swanová, JUDr. Renáta Dolanská

„Ďakujem za perfektnú organizáciu, aktuálnosť témy a hodnotné skúsenosti z praxe. Zora Grohoľová, Bratislavské mediačné centrum.“

„Ďakujem za profesionálne vynikajúci seminár. Odborne vysoko aktuálny a veľmi dobre prezentovaný ešte pred jeho samotným priebehom. “

„Výborné semináre, ktoré sú vždy kvalitne podané a pedantne zorganizované.“

„Výborná, príjemná.“

„Ďakujem za výborný seminár a za aktuálnosť vybranej témy.“

„Odborný seminár je na veľmi dobrej úrovni tak ako aj všetky predtým, ktoré som prostredníctvom EC MRS absolvovala. Príjemné, fundované lektorky. Ďakujem.“

„Vždy sa zúčastňujem odborných seminárov, ktoré organizuje Edukačné centrum mimosúdneho riešenia sporov. Som spokojná s celým priebehom seminára, s odbornosťou a prístupom lektorov. Ďakujem JUDr. Terézia Borčinová“

IMG_20180426_105956

IMG_20180426_110036

 • Seminár konaný dňa 27.04.2018 v meste Bratislava

          Lektorky:  JUDr. Beata Swanová, JUDr. Renáta Dolanská

„Veľmi fundovaný a profesionálny výklad s množstvom príkladov z praxe s možnosťou širokej diskusie. Ďakujem.“

„Cez Vaše Edukačné centrum absolvujem odborný seminár mediátorov po 3 raz. Som veľmi spokojná s lektorkami a celou organizáciou seminára. Vždy prebieha na vysokej prof. úrovni. Združené Mediačné centrum MAGNÓLIA JUDr. Hofmannová“

„Perfektne pripravené podklady, zaslané v predstihu. Informácie podané prehľadne, na vysokej odbornej úrovni. Výborné odporúčania pre mediatorskú prax.“

„Podklady zaslané vopred – super.“

„Sklamaná, že stavovské organizácie ako AMS, ARMS, nie sú ochotné „bojovať“ za správne, zákonné uplatňovanie termínu uvedeného v § 10a zák. č. 420/2004 Z.z. a prijímajú nezákonný stav prezentovaný MS SR, kt. uplatňuje výklad a dokonca retroaktívne.“

„Priestor, občerstvenie, materiály a vysoká úroveň odbornosti lektoriek, nemám čo vytknúť, žiadne nudné prednášky, seminár na úrovni k danej téme a veľmi príjemný prístup.“

IMG_20180427_114645


Ďalšie (povinné ) vzdelávanie mediátorov

III. Blok ( zimný ) 2017

Odborný seminár mediátorov na tému :

Moc v mediačnom procese –  v rozsahu 360 min.

Uskutočnené odborné semináre:

Referencie účastníkov seminára:

Termín: 30.11.2017 – Žilina

lektor : doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Renáta Dolanská

„ Ďakujem za možnosť zúčastniť sa odborného seminára mediátorov organizovaného Edukačným centrom v Košiciach. Seminár bol výborne organizovaný, školitelia – osobnosti, témy – vysokoaktuálne. “

 „ Teším sa na ďalšie stretnutie a cenné informácie.“

„  Profesionálne zabezpečenie semináru Moc v med. Procese konaného dňa 30.11.2017. Výstižnosť tém k tejto oblasti s dôrazom na aplikačné poznatky z praxe. Hodnotím veľmi pozitívne pre rozvoj osobnosti mediátora. „

 

Termín: 05.12.2017 – Prešov 

lektor : doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Renáta Dolanská

Super prístup.“

„ Tieto vzdelávania majú vždy úroveň, ako po vzdelanostnej stránke, tak po organizačnej stránke a samozrejme aj odbornej „.

„ Opäť ste nesklamali.  Bolo to super, hlavne poučne a presne. “

„ Veľmi dobrý prístup. Výborná spolupráca.“

„ Edukačné centrum pod vedením Dr. Dolanskej a ona samotná spájajú a odovzdávajú nám znalosti a skúsenosti vysoko profesionálne a súčasne ľudsky. Ďakujem. Mediátorka 1139“

„ Ocenila by som, aby seminár určený pre mediátorov bol len pre mediátorov, ktorí sa mediácii naozaj venujú a nie pre kadekoho. Spravte pre sociálnych pracovníkov, právnikov iný seminár. Rada by som spoznala kolegov – mediátorov !“

Termín: 08.12.2017 – Bratislava 

lektor: prof. PaedDr.Vladimír Labáth, PhD.

„ Vynikajúce školenie, podnetné aj zábavné. Ďakujem, teším sa na ďalšie. “

„ Veľmi odborne a zároveň prijateľne vedená prednáška.“

„ Profesionálny prístup zabezpečenia vzdelávania – od komunikácie až po ukončenie.“

„:-) “

Termín: 12.12.2017 – Banská Bystrica 

lektor : doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Renáta Dolanská

„ Dobrá téma, dobré spracovanie, dobrý lektorský tím.“

 

Termín: 15.12.2017 – Košice 

lektor : doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Renáta Dolanská

„ Rastiete :-)

www.notar-vranov.sk

„Výborný, kvalifikovaný prístup. Príjemné prostredie. Ďakujem. „

II. Blok ( jesenný ) 2017

Odborný seminár mediátorov na tému :

Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku –  v rozsahu 360 min.

Uskutočnené odborné semináre:

Referencie účastníkov seminára:

– seminár konaný dňa  20.09.2017  v meste Prešov , Lektorky:  JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

„Mimoriadne kvalitne pripravený odborný seminár.“

„Veľmi som spokojná, s termínom, obsahom aj s priestorovým umiestnením seminára.“

 – seminár konaný dňa 22.09.2017 v meste  Žilina, Lektorky:  JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Beata Swanová                                                             

„Výborne odprezentovaná téma. Jednoducho a racionálne podané informácie.“

„Zaujímavé príklady z praxe.“

„Téma a výklad lektorov na vynikajúcej úrovni. Jasný, prehľadný s množstvom praktických príkladov z praxe.“

„Vysoká miera skúseností z praxe, profesionalita, podané „ľudskou“ rečou.“ Peter

– seminár konaný dňa 27.09.2017 v meste Bratislava, Lektorky: JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Beata Swanová                                                             

„Lektorky sú z praxe, to je bonus.“

„Odborný, profesionálny prístup.“

„Seminár v Bratislave: Možnosti medikácie podľa Civilného mimosporového poriadku odporúčam pre maximálnu pripravenosť, profesionalitu a aktuálnosť zo strany JUDr. Beaty Swanovej a JUDr. Renáty Dolanskej.“

„Aktuálnosť tém. Odbornosť.“

– seminár konaný dňa 28.09.2017 v meste Banská Bystrica, Lektorka: JUDr. Renáta Dolanská

„Oceňujem spracované materiály a informácie prezentované aj z pohľadu možnej spolupráce advokátov a mediátorov.“

„Veľmi sa mi páčilo premýšľanie lektorky o prepájaní rôznych profesií napr. mediátora a terapeuta, psychológa, finančného poradcu pri témach, ktoré súvisia so starostlivosťou o maloletých.“

„Profesionálna úroveň, cenné rady z praxe.“

„Veľmi dobrá úroveň školenie, super prístup, príklady z praxe.“

– seminár konaný dňa  02.10.2017  v meste Košice , Lektorky:  JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

„Edukačné centrum so sídlom Kováčska 69, 040 01 Košice profesionálne, s vysokou odbornosťou prednášajúcich lektorov, pripravilo seminár, ktorý je aktuálny nielen pre mediátorov, ale aj právnickú obec.“

„Seminár komplexne, ako všetky podujatia pripravované a organizované edukačným centrom bol bezchybný.“

„Odborný a profesionálny prístup lektorov, prehľadný výstup a prezentovanie témy.“

– seminár konaný dňa  02.10.2017  v meste Bratislava , Lektorky:  JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

„Výklad primeraný k téme mediácie podľa CMP, ústretovosť voči pripomienkam a otázkam aj mimo CMP. Myslím si, že išlo o plnohodnotné poňatie problematiky spolupráce CSP a CMP.“

„Vysoká profesionalita (lektori, organizácia, téma odprednášané na vysokej odbornej úrovni. Komunikačná profesionalita.).“

„Seminár mal veľmi dobrú profesionálnu úroveň. Ďakujem.“

„Ťažká téma, ale vysvetlená veľmi odborne a zároveň ľudsky. Vzdelávanie organizované EDUKAČNÝM CENTROM som absolvovala už viackrát a môžem len odporúčať. Ďakujem, želám celému tímu EC MRS ďalších spokojných účastníkov.“

I. Blok ( jarný ) 2017

Odborný seminár mediátorov na tému :

Multilaterálna mediácia a mediácia s účasťou právnych zástupcov – v rozsahu 360 min.

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov organizuje v spolupráci s Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 424/2015 Z. z. zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov odborné semináre mediátorov ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov, v termínoch a na témy vyhlásené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Uskutočnené odborné semináre:

1. dňa 15.05.2017 – Prešov

Lektor: JUDr.Renáta Dolanská

Referencie účastníkov seminára:

,,Seminár hodnotím vysoko pozitívne. Príjemná, tvorivá atmosféra. Výborne zorganizované a pripravené. EC prajem veľa nápadov a chuti do organizovania ďalších seminárov a práce. Ď. Zuzana”

2. dňa 17.05.2017 – Trenčín

Lektor: JUDr.Beata Swanová

Referencie účastníkov seminára:

,,Výborný, odborný prístup, skvelé prednášajúce. Dr.Martinková”

3. dňa 20.05.2017 – Banská Bystrica

Lektor: JUDr.Beata Swanová, JUDr.Renáta Dolanská

Referencie účastníkov seminára:

,,Veľmi kvalitný, vysoko odborne i prakticky zameraný seminár. Ďakujem. Júdtová”

,,Výborná prezentácia s výkladom i formou výmeny informácií a praktickým hodnotením prípadov.”

,,Skvelé uvedenie zákonných ustanovení do praxe mediátora.”

4. dňa 24.05.2017 – Bratislava

Lektor: JUDr.Beata Swanová, JUDr.Renáta Dolanská

Referencie účastníkov seminára:

,,Ďakujem za perfektne pripravený seminár, výborné podklady a organizáciu školenia. Ďakujem za zdieľanie poznatkov z praxe. Zora Grohoľová, Bratislavské mediačné centrum”

,,S úrovňou seminára som bola veľmi spokojná, vysoko hodnotím kvalitu lektorského zabezpečenia, prístup lektoriek a tiež materiál seminára. Ďakujem :) JUDr.Adriana Bobeková Štepová, advokát,mediátor (Senec)”

,,Profesionálny a ľudský prístup :)”

,,Edukačné centrum mimosúdneho riešenia sporov vždy vyhľadávam pre účasť na seminároch, ide o kvalitné semináre, kde sa vždy niečo nové naučím.”

,,Veľmi pekne ďakujem za výborný odborný seminár, aktuálnu tému, kvalitnú prednášku s účasťou odborníčok v mediácii aj právnej problematike – JUDr.Beatka Swanova a JUDr.Renátka Dolanská. Odporúčam aj iným kolegom mediátorom. Bratislava, Mgr.Gabriela Pintérová, mediátor, špecializácia na spory v oblasti nehnuteľnosti”

,,Ako vždy skvelá podnetná prednáška, ktorá pomáha pozerať na spory a sporové situácie a ich možnosti a spôsoby riešenia rôznou optikou. Ďakujem”

5. dňa 30.05.2017 – Žilina

Lektor: JUDr.Renáta Dolanská

Referencie účastníkov seminára:

,,Aj ,,povinné”  vzdelávanie mediátorov môže byť veľmi zaujímavé a veľmi prospešné pre prax. Vďaka.”

,,Podčiarkujem vysokú úroveň organizačného a meter.-tech. zabezpečenia. Chýbajú praktické a názorné poučenia riešenia sporov.”

,,S odborným seminárom som bola veľmi spokojná, téma bola aktuálna a prostredníctvom tohto seminára som  získala nové poznatky a odpovede na moje otázky. Ďakujem veľmi pekne.”

6. dňa 01.06.2017 – Košice

Lektor: JUDr.Renáta Dolanská

Referencie účastníkov seminára:

,,Skvelá prednáška, dotiahnutá do konca, kde bolo vysvetlené všetko v odbornom štýle. Určite odporúčam kolegom mediátorom.”

,,Jednoznačne odporúčam vzdelávanie vo vašom edukačnom centre – bol som vo viacerých, mám teda s čím porovnávať – výborná komunikácia od pozvánky na seminár až po záver seminárov. Ing. Peter Mlynárik”

,,Aktuálna téma, som spokojná. Téma mi doplnila informácie. Ďakujem opäť za skvelý seminár.”

,,Obsahovo zaujímavá téma seminára, znalosti zo seminára využiteľné v praxi nie len v rámci mediačného konania. Odborne zdatná lektorka, zrozumiteľný prejav. Seminár sa konal v príjemných priestoroch.”

7. dňa 03.06.2017 – Poprad

Lektor: JUDr.Renáta Dolanská

Referencie účastníkov seminára:

,,Veľmi praktické a racionálne vzdelávanie”

IMG_20170524_112554

IMG_20170524_113434

IMG_20170524_111449

IMG_20170530_112046

Školenie – Ochrana osobných údajov v kontexte správy bytových domov

– Košice,  dňa 26.04.2017

– Bratislava,  dňa 14.06.2017

oou_konecna verzia

letak OOU sprava bytoveho domu_1 (1)_Bratislava_konecna verzia

Tréning nenásilnej komunikácie 16.02.2017 – 18.02.2017, ktorý sa uskutočnil v Košiciach

DSC_0043 DSC_0059

511e2b5f9ee6ad2ff698ff5c7e3b5de0-0 Odborná príprava mediátora

podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Požadované vzdelanie je vysokoškolské II. stupňa.

img_6853

Odborná príprava mediátora v rozsahu 200 hodín – akreditovaný vzdelávací program MEDIÁTOR – KOŠICE v termíne od 29.08.2016 do 27.10.2016


Ďalšie (povinné ) vzdelávanie mediátorov

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov organizuje v spolupráci s Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 424/2015 Z. z. zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov odborné semináre mediátorv ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov, v termínoch a na témy vyhlásené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

dsc_0031

Odborný seminár mediátorov na tému : Sebapoznanie – potenciál a limity mediátora v rozsahu 360 minút

1.      dňa  28.11.2016 –    Trenčín
2.      dňa  29.11.2016 –    Košice
3.      dňa  30.11.2016 –    Bratislava
4.      dňa  01.12.2016 –    Bratislava
5.      dňa  03.12.2016 –    Nitra
6.      dňa  05.12.2016 –    Košice
7.      dňa  06.12.2016 –    Žilina
8.      dňa  08.12.2016 –    Banská Bystrica
9.      dňa  10.12.2016 –    Poprad
10.     dňa  12.12.2016 –    Prešov
11.     dňa  13.12.2016  –    Bratislava
12.     dňa  17.12.2016  –    Nová Baňa


WORKSHOPY

2016-06-28_161702


SEMINÁRE

IMG_6795

Seminár OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI MEDIÁTORA, ktoré sa uskutočnili:

16.06.2016 v Košiciach

06.10.2016 v Bratislave

28.09.2016 v Banskej Bystrici

21.09.2016 v Košiciach