Semináre, workshopy a konferencie

 

EDUKAČNÉ CENTRUM

Mimosúdneho Riešenia Sporov

si Vás dovoľuje pozvať na víkendový seminár

určený pre všetky pomáhajúce profesie – MEDIÁTOROV, PRÁVNIKOV, SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV, PRACOVNÍKOV VO VEREJNEJ SPRÁVE,  UČITEĽOV,  VYCHOVÁVATEĽOV ZDRAVOTNÍKOV, NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE … jednoducho pre každého kto pracuje s ľuďmi a komu záleží na dobrých vzťahoch

 

Nenásilná komunikácia v každodennom živote II.

15. – 16. jún 2018 , POPRAD

Lektorka: Mgr. Eva Račková, PhD.

Nadstavbový kurz

 

Nenásilná komunikácia – koncepcia Marshalla B. Rosenberga – umožňuje každému, kto chce, prežívať život v jeho plnosti. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Využijete ju doma, v partnerskom živote, v škole, v práci aj pri výchove detí.

NK_II_nadstavbový kurz

 

Bližšie informácie a prihlásenie sa na ktorékoľvek vzdelávacie podujatie  je možné vykonať zaslaním e-mailu na adresu : edukacne.centrum.mrs@gmail.com, alebo zaslaním jednoduchého oznámenia  cez tento kontaktný formulár:

https://edukacnecentrum.com/kontakt-kontaktny-formular/