LEKTORI

Edukačné centrum spolupracuje s týmito lektormi:

 

JUDr. Renáta Dolanská – riaditeľka EDUKAČNÉHO CENTRA Mimosúdneho Riešenia Sporov, lektorka a odborný garant, advokátka a mediátorka, vysokoškolský pedagóg

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa PhD. – lektor, vysokoškolský pedagóg

doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD. – lektorka, vysokoškolský pedagóg

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. – notárka, lektorka, mediátorka

Mgr. Eva Račková, PhD. – lektorka